Allt om cookies

Allt om Cookies!

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Den Intressebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av Internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne.

Det ökade värdet av den Intressebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

Läs mer om cookies på PTS hemsida.

Mer läsning:

Varför cookies

Cookies och reklam

Cookiehantering

En rekommendation om användning av cookies