FAQ


Rekommendation om användning av cookies
– en vägledning/lathund

 

FAQ-symbol 1. Fråga: Varför har ni tagit fram en Rekommendation om användning av cookies?

Svar: Efter en lagändring den 1 juli 2011 finns en osäkerhet bland många om vad som gäller vid användning av cookies.

 FAQ-symbol 2. Fråga: Vad är problemet?

Svar: Sedan den 1 juli 2011 har de juridiska kraven för att använda cookies utökats. Nu får cookies och annan teknik som lagrar eller hämtar uppgifter från användares terminalutrustning bara användas med användarens samtycke.

 FAQ-symbol 3. Fråga: Vad är cookies?

Svar: En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

 FAQ-symbol 4. Fråga: Hur ska en webbplats nu göra som vill använda cookies?

Svar: Webbplatsen ska skylta på framträdande plats att den använder cookies. Man ska flagga upp ungefär att ”Här används cookies!” så budskapet tydligt framgår. Skyltningen kan vara med text eller bild, t ex i form av en ikon. Skyltningen ska vara klickbar och leda till fördjupad information. Informationen ska innehålla:

  • Grundläggande orientering om vad cookies är och hur de tekniskt fungerar.
  • Uppgift om de specifika cookies som används och om ändamålet med användningen av dem.
  • Tydlig anvisning om hur användaren gör att neka eller återkalla samtycke till användning av cookies, vanligen genom att ändra webbläsarinställning och att ta bort icke önskad cookie.
  • Uppgift om tredjepartscookies används på webbplatsen
  • Uppgift om kontaktperson som kan lämna mer information om cookieanvändningen
 FAQ-symbol 5. Fråga: Hur lämnar användaren sitt samtycke?

Svar: Samtycket lämnas genom att användarens webbläsare är inställd på att acceptera cookies. Där webbplatsen informerar om sin cookieanvändning i enlighet med kraven i Rekommendationen så lämnar användarens sitt samtycke genom att fortsätta att använda webbplatsen.

 FAQ-symbol 6. Fråga: Vad händer när webbläsaren är inställd på att inte ta emot cookies?

Svar: Då sätter webbplatsen inte några ”vanliga” cookies. Den som vill sätta sådana typer av cookies som inte styrs av webbläsarinställningar bör inhämta samtycke på annat sätt.

 FAQ-symbol 7. Fråga: Hur får jag länka till www.minacookies.se?

Svar: Alla webbplatser som använder cookies måste informera om cookieanvändningen. Det kan man göra genom att länka till minacookie.se eller själv bygga en liknande informationssida.
Alla webbplatser som lever upp till ”Rekommendationen om användande av cookies” rekommenderas att länka till minacookies.se och tydligt skylta om cookieanvändningen på varje sida på webbplatsen.

 FAQ-symbol 8. Fråga: Hur får jag använda ikonen ”vi använder cookies”?

Svar: Alla webbplatser som använder cookies måste informera om cookieanvändningen. Det gör man genom tydlig skyltning på webbplatsen samtliga sidor som där cookies används.
Alla webbplatser som lever upp till ”Rekommendationen om användande av cookies” rekommenderas av IAB Sverige att använda ikonen ”vi använder cookies”:
Vi använder Cookies-symbol

Här kan du få tillgång till ikonen

En rekommendation om användning av cookies