Om MinaCookies.se

Bakgrund

Efter lagändringen den 1 juli 2011 finns en osäkerhet bland många om vad som gäller vid användning av cookies.

IAB Sverige har tillsammans med ett flertal organisationer och företag tagit initiativ till en självreglering från internetbranschens sida om användning av cookies.
Självregleringen tar formen av en Rekommendation om användandet av cookies.

Syftet med Rekommendation är att ge uttryck för god sed på marknaden vid användning av cookies. Rekommendationen tillsammans med en enkel vägledning finns tillgänglig här på minacookies.se.

Den slutliga första versionen av Rekommendationen blev antagen oktober 2011.

Har du frågor eller synpunkter på ”Rekommendationen om användande av cookies”, skicka dem till:
IAB Sverige.

Tillsammans med ”Rekommendationen om användande av cookies” för svenska onlinemarknaden, utarbetades även denna webbplats Minacookies.se tillsammans med en ikon för att göra det lätt för webbplatser att vara tydliga i sin information till besökare av webbplats genom att länka till denna webbplats.

Om Projektkommittén

IAB Sverige har efter ett Rundabordsamtal den 23 februari 2011 med intressenter från bransch och myndigheter tagit initiativet att samla branschens företag och intresserade organisationer i ett arbete för att ta fram ett svenskt regelverk för vad företagen ska beakta när den arbetar med cookies eller möjligen andra tekniska verktyg som kan omfattas av den nya regleringen.
Regelverket utgår bl a från det självregleringsarbete som utförs på Europanivå av IAB Europe i en allians med många andra berörda branschorganisationer. IAB Europes ramverk OBA (Online Behavioural Advertising) avser endast beteendestyrd annonsering som bygger på ett surfbeteende. Den här typen av annonsering kallas på svenska Intressebaserad annonsering/marknadsföring. Information om ramverket på svenska hittar du på youronlinechoices.eu.

Den svenska Rekommendationen har utformas av en projektkommitté med företags- och organisationser med hjälp av en projektledare.
Projketledare har varit advokat Henrik Nilsson.

Målet var: Ett branschregelverk rörande användning av cookies och relaterade tekniker skall kunna antas i samband med den nya cookieregleringen som trädde i kraft 1 juli 2011.

Följande står bakom rekommendationen:


 

Företag: AdForm, Eniro, Google, Microsoft, SpecificMedia, TradeDoubler och Vendemore

Organisationer: IAB Sverige, Komm, NDM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediabyrårer och TU
Samarbete med: ICC och Reklamombudsmannen

En rekommendation om användning av cookies