Cookies & Programmatic

Vilka berörs av GDPR? GDPR berör alla företag som hanterar persondata tillhörande EU-medborgare, oavsett om de är baserade i EU eller inte. Detta gäller även om de varor och tjänster som erbjuds gratis. Då vi i vår bransch använder IP-adresser, cookies och annan data påverkas såväl annonsörer, publicister som teknikleverantörer av GDPR.

Hur påverkas digital annonsering, kampanjmätning, webbanalys, etc? GDPR kräver samtycke från konsumenter innan data kan samlas in via cookies, med en strängare standard än den som tidigare gällt. Det kommer till exempel inte längre att räcka med en banner där det står ”om du går vidare på sajten säger du ja till att vi får samla in data”. Informationen måste kommuniceras på ett otvetydigt och transparent sätt. Samtycket måste ske genom ett aktivt val. Därför behöver du som förlitar dig på cookie-data från EU-medborgare ha en samtyckeslösning på plats för att kunna fortsätta verksamheten med en så liten påverkan som möjligt.

Läs gärna mer om IABs Ramverk:

The Advertising Industry´s
TRANSPARENCY & CONSENT FRAMEWORK

http://advertisingconsent.eu/

En rekommendation om användning av cookies