Varför cookies

Cookies har många användningsområden. Några exempel är:

  • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
  • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
  • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas

  • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken

  • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

    Läs mer om cookies påtillsynsmyndighet PTS hemsida.

 

Mer läsning:

Allt om cookies

Cookies och reklam

Cookiehantering

En rekommendation om användning av cookies